WERKWIJZE

Architectenbureau VANDERZANDEN staat voor een heldere en inzichtelijke werkwijze. Het stappenplan is een schematische weergave van het bouwproces. Wij helpen u bij het maken van keuzes door middel van ontwerpvarianten, bouwtekeningen, 3D visualisaties en technische omschrijvingen. Door stapsgewijs een proces te doorlopen blijft kwaliteit beter gewaarborgd en kunnen alle aspecten uitgewerkt worden. Door structurering, kwaliteitscontrole en bouwbegeleiding zijn wij in staat om hoogwaardige projecten af te leveren. De verschillende fases worden onderstaand nogmaals specifieker omschreven.

Architectenbureau VANDERZANDEN kan het algehele bouwproces voor u verzorgen. Het is natuurlijk ook mogelijk om slechts delen hieruit door ons te laten uitwerken. Bijvoorbeeld alleen een omgevingsvergunning aanvragen of het maken van een schetsontwerp.